Objectiu
Mobilitzar el vot català a l’exterior

Quants catalans de l’exterior poden votar a les eleccions?

A 1r de gener de 2017 eren 216.646 els catalans inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) amb dret de vot en tots els futurs processos electorals (excepte les eleccions municipals en que, els inscrits al CERA, no hi tenen dret a vot).

Hi ha alguns catalans que, tot i residir a l’estranger, decideixen no inscriure’s al CERA. Aquests poden optar entre exercir el seu dret de vot desplaçant-se a Catalunya i votant presencialment a la mesa electoral el dia de la votació o bé utilitzar el vot anticipat els dies previs a la votació a Catalunya.